Har kartlagt rundballforurensning via satelittbilder

Gudbrandsdal Sportsfiskerforening (GSFF) truer med politianmeldelse om ikke opprydding av gamle rundballer og plast fra disse gjennomføres før neste års vårflom.
Nyheter

GSFF viser til plastforurensing og uforsvarlig lagring av rundballer. Via satelittbiler har de nå dokumentert områder med rundballer i og langs med Laugen i Ringebu og begge fronskommunene.


Krever flomsikker rundballagring langs Laugen

Gudbrandsdal Sportsfiskerforening (GSFF) krever at landbruksnæringen fjerner rundballer langs Laugen og sidevassdragene.

 

Ikke tatt på alvor

- Vi har tidligere sendt ut en oppfordring til alle kommuner og landbrukskontor i Gudbrandsdalen etter vårflommen i 2018. Vi har ikke mottatt noen tilbakemeldinger. Vi har derfor tatt en ny befaring i noen problemområder, og vi ser ikke att grunneierne selv har tatt plastforurensing på alvor tross stort mediafokus, sier Tore Solbakken, nestleder i GSFF.