Har kartlagt rundballforurensning via satelittbilder

Gudbrandsdal Sportsfiskerforening (GSFF) truer med politianmeldelse om ikke opprydding av gamle rundballer og plast fra disse gjennomføres før neste års vårflom.
Nyheter

GSFF viser til plastforurensing og uforsvarlig lagring av rundballer. Via satelittbiler har de nå dokumentert områder med rundballer i og langs med Laugen i Ringebu og begge fronskommunene.