Stort påtrykk fra midtdalsbøndene: 422 har søkt erstatning

Landbrukskontoret har satt ekstra folk i arbeid, for å ta unna trykket av søknader etter erstatning for avlingssvikt.

Tørke: Beate Sigvardsen og sønnen Hans Ivar i Brekkom i Fåvang, slet med den ekstreme tørken i sommer.   Foto: Ole Maurits Nybakken.

Nyheter

– Det har vært et stort trykk på forvaltninga, både på kommune- og fylkesnivå i forbindelse med denne ekstraordinære situasjonen, bekrefter John-Ludvig Dalseg, landbrukssjef ved Midt-Gudbrandsdal landbukskontor. Sumert opp viser tallene fra Midtdalen, at 422 bønder har søkt om å få erstatning for tapt avling på grunn av sommerens ekstreme tørke. I Sør-Fron er det 123 søknader, fra Nord-Fron 140, og i Ringebu har det kommet 159 søknader.