Stort påtrykk fra midtdalsbøndene: 422 har søkt erstatning

Landbrukskontoret har satt ekstra folk i arbeid, for å ta unna trykket av søknader etter erstatning for avlingssvikt.

Tørke: Beate Sigvardsen og sønnen Hans Ivar i Brekkom i Fåvang, slet med den ekstreme tørken i sommer.   Foto: Ole Maurits Nybakken.

Nyheter

– Det har vært et stort trykk på forvaltninga, både på kommune- og fylkesnivå i forbindelse med denne ekstraordinære situasjonen, bekrefter John-Ludvig Dalseg, landbrukssjef ved Midt-Gudbrandsdal landbukskontor. Sumert opp viser tallene fra Midtdalen, at 422 bønder har søkt om å få erstatning for tapt avling på grunn av sommerens ekstreme tørke. I Sør-Fron er det 123 søknader, fra Nord-Fron 140, og i Ringebu har det kommet 159 søknader.


Må sende dyra til slakting for å forlenge beitet: - Vi må snart reise hjem og begynne på vinterfôret

Det ekstremt tørre og varme været fører til mangel på fôr til buskapen på gårdene i Brekkom på Fåvang. Mange beiteområder er brunsvidde og bekkene tørker inn.

 

Venter på dokumentasjon

Å få behandla alle sakene raskt, har vært viktig for både kommunene og fylket.