Vinstra Samvirkelag del 4

Fra Vinstra samvirkelag til kjøpesenteret Sødorptunet

Kjøpesentertanken smitta også over på samvirkelagsdriften.

De ansatte: Her en en stor del av arbeidsstokken ved nyåpningen av «Varehuset Domus», som senere ble utvidet og omdøpt til «Sødorptunet kjøpesenter». Helt til høyre ser vi disponent Thor Westgård. Ellers veldig mange «kjentsfolk». (Foto: O. Myrum) 

Nyheter

Vi slutta del tre med at Sverre Ulekleiv tok over som disponenent for samvirkelaget etter Otto Brovoll. Etter Ulekleiv var Per Wiker disponent fram til Thor Westgård tok over i 1975.