Får støtte fra Oppland bondelag og NVE

Både Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Oppland bondelag, er nå på banen for å få bukt med landbruksplast og rundballer på avveie.

Nestleder i Gudbrandsdal sportsfiskerforening, Tore Solbakken, har siden tidlig i vår vært på banen og dokumentert plastforurensning og rundballagring i og langs Laugen.   Foto: (Arkivfoto: Tor Larsen)

Nyheter

Begge kommer med innspill og oppfordringer til at myndighetene og kommunene skal håndheve loven overfor de enkelte grunneiere som bryter forurensningsloven.


Har kartlagt rundballforurensning via satelittbilder

Gudbrandsdal Sportsfiskerforening (GSFF) truer med politianmeldelse om ikke opprydding av gamle rundballer og plast fra disse gjennomføres før neste års vårflom.

 

Kommunene må ta tak

NVE viser til flere henvendelser fra Gudbrandsdal sportsfiskeforening vedrørende temaet det siste året.