Får støtte fra Oppland bondelag og NVE

Både Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Oppland bondelag, er nå på banen for å få bukt med landbruksplast og rundballer på avveie.

Nestleder i Gudbrandsdal sportsfiskerforening, Tore Solbakken, har siden tidlig i vår vært på banen og dokumentert plastforurensning og rundballagring i og langs Laugen.   Foto: (Arkivfoto: Tor Larsen)

Nyheter

Begge kommer med innspill og oppfordringer til at myndighetene og kommunene skal håndheve loven overfor de enkelte grunneiere som bryter forurensningsloven.