Mannen og visjonen Vinstra 2046

Håkon Hermansson har vært prosjektleder for ”Vinstra 2046” – framtidsvisjonen for Vinstra by.

Utbygging: Lomoen har flere år vært preget av utbygging. Mange nye, store bygg har reist seg - særlig de siste åra i forbindelse med E6-utbygginga. Foto: Tor Larsen. 

Egentlig så er det ganske unikt at alle kan enes om et så omfattende dokument.

Håkon Hermansson
Nyheter

Nå er han ferdig som prosjektleder, og et enstemmig kommunestyre har gitt sin politiske velsignelse på at det ferdige dokumentet skal fungere som en overordnet langtidsstrategi for den videre utviklingen av Vinstra by.