Ordfører sier nei til vindkraftutbygging i Gålå-området

Fjellpartiet rundt Ruten, samt mesteparten av fjellplatået mellom Gålå. Kvitfjell, og Skei, er aktuelle for utbygging av vindkraftanlegg.

Vindkraft: Gålå-området er aktuelt for utbygging av vindkraft. Her fra Blåbærfjell i retning Feforkampen. Arkivfoto: Tor Larsen. 

Nyheter

Det kommer fram i rapporten ”Nasjonal rammeplan for vindkraft på land”, utarbeidet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Nå reagerer hytteeierne på Gålå – de er sterkt i mot vindkraftutbygging.

- Av hensyn til konsekvensene for friluftslivet vil vi sterkt fraråde å bygge plasskrevende vindkraftanlegg i dette smale området mellom Gudbrandsdalen og Espedalen, skriver Amund W. Skou i Gålå hytteforening i et brev til NVE - Skou er styreleder i Gålå Hytteeierforening. Kopi av brevet er også sendt til de to fronskommunene samt Torpagrenda hytteforening, Gålå Eiendom AS og Gålå Event AS.