Må rive og tilbakeføre seterpåbygg

Nasjonalparkstyret står på sitt - påbygget på Hvattum-setra i Frydalen må rives.

Den omstridte setra i Frydalen med ulovlig påbygg.  Foto: Nasjonalparkstyrets dokumenter.

Nyheter

Det er klart etter at Nasjonalparkstyret har ferdigebehandlet saken og fått medhold av Miljødirektoratet. Eieren, Hanne Hvattum, er byggesaksbehandler i Nord-Fron kommune, og får frist til 15. september med å gjennomføre pålagte tiltak.