Ett E6-felt kan åpnes i dag - normal trafikk til påsken

Det er vegvesenets prognose for framdrift etter raset ved Elstadkleiva som har stengt E6 siden mandag.

Det rasutsatte området ved Elstadkleiva nord for Fåvang.  Foto: Tor Larsen

Rekkverket som skal monteres opp, ble kjørt på plass i området mandag.  Foto: Tor larsen

Nyheter

-Når på dagen åpningen kan skje, er foreløpig usikkert, men vi har godt håp om at vi kan åpne ett felt på E6 i Ringebu i løpet av torsdag, sier seksjonssjef i Statens vegvesen, Ole Einar Fossen.


Et bagasjelokk med vafler, kaffe og te ble servert fra Ysteriet Cafe

De stranda lastebilsjåførene fikk servert ferske vafler, te og kaffe av betjeningen på Ysteriet Cafe.

 

Mye ryddearbeid gjenstår

Driftsentreprenøren Mesta skal kjøre ut om lag 100 lastebillass etter det gjennomførte sprengningsarbeidet. Tre lastebiler går i skytteltrafikk for å kjøre bort sprengstein og det halvmeter tjukke gruslaget som ble lagt ut for å beskytte vegbanen under sprengningsarbeidet. En 40 tonn tung gravemaskin laster opp lastebilene. En annen gravemaskin arbeider med å pigge flere store steinblokker i mindre deler før de kan fraktes ut. Når sprengsteinen og det beskyttende gruslaget er kjørt ut, skal vegbanen renses og feies. Deretter skal det settes opp om lag 100 meter rekkverk med stolper som ble fjernet før det rasfarlige bergpartiet ble sprengt ned. Rekkverket ble kjørt på plass i området allerede mandag.

 - Det er viktig å få åpnet E6 for trafikk så raskt som mulig. Samtidig må det være trygt for trafikken å passere området hvor det var rasfare. Vi kan ikke sette på trafikk før vi får opp rekkverket, sier seksjonsleder Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen.


Sprenger ved Elstadkleiva i ettermiddag

E6 ble stengt ved Elstadkleiva nord for Fåvang mandag ettermiddag, som følge av rasfare.

 

Muligens normal trafikk til påske

Klokkeslettet for når E6 kan åpnes for trafikk med redusert framkommelighet er ikke klart. Det skal boltes fast noen steinblokker etter anbefaling fra geologer og det skal også settes opp igjen to lysmaster. Entreprenøren skal sette opp 75 meter med betongblokker på gulstripa for å sikre det videre arbeidet som må gjøres i bergveggen.

- Folk skal være trygge på at jobben blir gjort så raskt og effektivt som råd. sier Stensrud, men han kan på nåværende tidspunkt ikke komme med uttale om når E6 blir åpnet for normal trafikk.

- Det er vanskelig å si, men vi håper det lar seg gjøre før påske, sier Stensrud.