Interesseorganisasjon skuffet over kuttforslag

Rådmannen i Sør-Fron anbefaler å redusere eiendomsskatten med 1 promille. Det er ikke nok, mener Norsk hyttelag.

Mye: Daglig leder i Norsk hyttelag, Audun Bringsvor, håper politikerne går hyttefolket i møte. Interesseorganisasjonen har rundt 200 medlemmer i Sør-Fron.  Foto: Silje Josten Lien

Nyheter

Sør-Fron kommune justerte satsene for eiendomsskatt i 2019 for første gang på ti år. Det førte til et kraftig hopp, for mange en dobling, i eiendomsskatten, noe som har resultert i stor pågang og mange klager fra både fastboende og hytteeiere i kommunen.