Fikk signaler om at hytta var innenfor regelverket- så kom avslaget

Hytta er klar til å settes opp, men kommunen mener den ikke oppfyller kravene. Nå skal Fylkesmannen vurdere saken.

Skal rives: Eiendommen ligger i buffersona for villrein. Hytta (nede, til venstre) fra 1961 er planlagt revet, men eierne har ikke fått godkjent den nye hytta.  Foto: Privat

Nyheter

Saken ble først omtalt av GD.