Ryddearbeid ferdig - E6 åpnet igjen

Etter flere dager med regulering forbi Elstadkleiva, åpnes E6 for ordinær trafikk igjen i dag.

Stengt: E6 ble helt, og deretter delvis, stengt etter at sprekkdannelser ble oppdaget i fjellet. Nå er vegen igjen åpen.  Foto: Tor Larsen

  Foto: Tor Larsen

Nyheter

Etter flere dager med stengt europaveg, åpnet et av kjørefeltene for trafikk sist torsdag. Nå er begge feltene åpne.

E6 ble stengt mandag 1. april, etter at sprengningsarbeid i et grustak i nærheten 22. mars hadde etterlatt fjellet over vegbanen ustabilt og det var fare for ras. Dagen etter forberedte Statens vegvesen sprenging på stedet. Deretter måtte rundt 200 lastebillass med masse kjøres vekk. Sprenginga ble ferdigstilt onsdag. Arbeidet pågikk i tre dager før vegen kunne åpnes for trafikk i ett kjørefelt torsdag 4. april.

For tungtransport var riksveg 3 gjennom Østerdalen eller Valdresflye alternative kjøreruter for å komme seg videre. Stengt hovedfartsåre førte til økt trafikk på flere av lokalvegene, som ikke er dimensjonert for trafikkøkningen.

Flere valgte å avvente åpning heller enn å kjøre i retur. Flere av sjåførene prøvde å kjøre opp mot Brekkom og videre over Vekkomsvegen, som kommer ned ved stavkirka. Det skapte trafikkork og problemer.


E6 ved Elstadkleiva i Ringebu åpner kl. 16 i dag

E6 blir åpnet med redusert framkommelighet forbi Elstadkleiva kl. 16.00 i dag, torsdag. Sørgående felt blir åpnet for trafikk i begge retninger.

 

Et bagasjelokk med vafler, kaffe og te ble servert fra Ysteriet Cafe

De stranda lastebilsjåførene fikk servert ferske vafler, te og kaffe av betjeningen på Ysteriet Cafe.Et bagasjelokk med vafler, kaffe og te ble servert fra Ysteriet Cafe

De stranda lastebilsjåførene fikk servert ferske vafler, te og kaffe av betjeningen på Ysteriet Cafe.