Hvem er dette?

Dølen mottar mange gamle bilder, langt fra alle med informasjon om de som er avbildet. Kanskje sitter du på den? Tips oss!

Kven er kven: Utfordringa blir da å knytte navn til person blant disse 38 «bygdekonfirmantene». Skolestyrer Stauri er nummer fire fra venstre i andre rekke. De andre er: Karen Aamot, Ø. Gausdal, Marie Holm, Lom, Lucas Gillebo, Øyer, Ivar Brænde, N. Fron, Inga Eide, N. Fron, Mathea Eide, N. Fron, Rudolf Bø, Biri, Simen Sandbu, N. Fron, Oline Sletten, N. Fron, Marie Sigstadstø, N. Fron, Paul Øien, N. Fron, Ole Dalen, N. Fron, Anna Fjerdrum, Ø. Gausdal, Ole Finstad, Vågå, Laurits Strand, Vågå, Ole Bratland, Vågå, Anne Berget, N. Fron, Ole Brandvold, N. Fron, Sverre Solbraa, N. Fron, Anton Otbrat, Vågå, Ragnvald Aasaaren, Vågå, Johan Veggum, Vågå, Ragnvald Jevne, N. Fron, Peter Skurdal, S. Fron, Johan Flutuen, V. Gausdal, Anton Dahl, S. Fron, Ole Lehnhagen, N. Fron, Fredrik Bergum, N. Fron, Synnøve Fedje, Ø. Gausdal, Asmund Hovengen, Vågå, Gudrun Reiten, Ø. Gausdal, Karen Forbrigd, N. Fron, Hans Oden, S. Fron, Rasmus Kjeldshol, Birkerød Danmark. 

Nyheter

Stikkekast i Nedregate: Fra venstre: Halvor Westgaard, Terje Josten, Olav Kjøk, Jan O. Pettersen, Ståle Bondestad, Ivar Myhren, Svein Nymoen, Alf Asbjørn Berge, ukjent, John Kvaalen. 

Arbeidsgjeng: Reparasjon av Sundbrua i 1940 etter sprengingen. Navna er ukjent. 

Løsning: Bak fra venstre Ole, Hans og Johan Klypen. Foran Karen Klypen, Rønnaug Bosåen, Anton Klypen og Magnhild Lohaugen. Karen og Anton var på besøk fra Amerika.