Slik blir dagen: 17.mai feirast i 11 bygder og grender - sjå program og kven som skal halde tale

11 grender i Midtdalen samlast til eige 17. mai-arrangement, der det både blir tog og samling på skulane.
Nyheter

I Nord-Fron kommune har Sødorp og Barhaug krets felles feiring i Vinstrahallen. Det blir barnetog gjennom gatene, med start på Sødorptunet.