Tiltalen etter drapet på Vinstra: Mener 17-åringen var psykotisk

Hedmark og Oppland statsadvokatembeter har onsdag 5. juni tatt ut tiltale mot en 17 åring fra Vinstra for drap og for å skadet en annen.

Drapet skjedde 31. oktober i fjor.  Foto: Tor Larsen/arkiv

Nyheter

I følge tiltalen var gutten psykotisk da drapet skjedde, den 31. oktober i fjor.

Tiltalen gjelder overtredelse av straffeloven § 275 og straffeloven § 274 første ledd. jf. § 273.

I grunnlaget for denne tiltalen står det beskrevet (navn tatt ut):

Onsdag 31, oktober 2018 ca. kl. 15.50, utenfor Sundvegen 16 i Nord-Fron kommune, stakk den tiltale den 16 år gamle jenta 20 ganger med kniv. Jenta døde etter kort tid av forblødning.

17-åringen er også tiltalt for et annet fohold, knytt til samme gjerningsted: Straffeloven § 274 første ledd. jf. § 273, "for å ha skadet en annens kropp eller helse, og kroppsskaden er grov fordi det særlig legges vekt på at den har hatt til følge arbeidsudyktighet av noen varighet eller sterk smerte, og for øvrig at den er forøvd ved bruk av kniv."

Den tiltalte skal, i følge tiltalen ha stukket en voksen mann med kniv to ganger. Dette ga to dype kutt, som måtte behandles på sykehus.

Hovedforhandlingene starter i Nord-Gudbrandsdal tingrett 17. juni. Av praktiske hensyn skal saken foregå på Lillehammer, i Sør-Gudbrandsdal tingrett.

Det er satt av 10 dager til saken, og det er begjært lukkede dører.

Slik saken er opplyst på tiltaletidspunktet, heter det i tiltalen, skal det ikke være grunnlag for påstand om ordinær straff.

Tiltalen er forkynt for den tiltalte.

Påtalemyndigheten tar forbehold om at det basert på den totale bevisføring i retten likevel kan bli nedlagt påstand om fengselsstraff eller forvaring.