Tiltalte reagerte på opplesning - uttrykte anger og at han ville hatt drapet ugjort

Tiltaltes forklaring fortsetter tirsdag.

Samtale: Aktor, statsadvokat Jo Christian Jordet, sammen med psykologspesialist Aleksander Flaata.  Foto: Silje Josten Lien

Nyheter

Aktor Jo Christian Jordet fortsatte sin utspørring av den tiltalte 17-åringen på andre dag av hovedforhandlingen i tingretten på Lillehammer. Innledningsvis brukte han tid på spørsmål rundt følelser tilknytta det tiltalte har gjort.

-Hva får det deg til å føle?

- Jeg syns det er forferdelig at hun døde på en sånn måte. [...] Jeg føler meg trist og nesten kvalm.

- Ønsket det ugjort

- Hvordan tror du familien har det?

- Jeg tenker at familien har det forferdelig og er sinte og lei seg.

17-åringen svarte bekreftende på spørsmål om han ønsket drapet ugjort, fordi jenta da ikke hadde vært død og han hadde ikke vært underlagt behandling.

Han mener han begynte å angre etter at han ble medisinert og fikk se dokumenter i tilknytning til saken, noe som ga ham en bedre forståelse av hva han hadde gjort.

Ville ikke se tegninger

Mandag leste Jordet opp utdrag fra tiltaltes dagbok, herunder "voldsmanus" og filmideer. Han plukket opp tråden i retten tirsdag morgen, og leste opp flere tekster, samt viste tegninger av manusideer.

Tiltalte uttalte at han syns det er ekkelt at andre ser tegningene, fordi de er ekle og groteske og "setter ham i et dårlig lys". Aktor leser også opp en engelskstil tiltalte skrev i 2018. Læreren skal ha reagert på stilen, sier tiltalte. Aktor viser også flere manus til filmer som er funnet på tiltaltes data.

Tiltalte er tydelig berørt når dette leses opp.

Mot slutten av aktors tilmålte tid, må retten ta en kort pause, etter at forvarer bryter inn så tiltalte skal få ei pause.

Etter pausen fortsetter Jordet med opplesning av en ny tekst. Der beskriver tiltalte en "konstant lidelse", en hverdag preget av mistrivsel, og videre tanker rundt eget liv. Han gjør seg også tanker om den dreptes videre liv.

- Jeg skulle gjerne sletta hele greia, kommenterer tiltalte.

Dagen er satt av til tiltaltes forklaring.