I Nord-Fron kostet 2013-flommen over 250 millioner kroner

Flomregnskapet for 2013 vedrørende fordeling av skjønnsmidler fra staten, er ferdig.

Fra Lykkjevegen i Kvam etter flommen i 2013.  Foto: Bjørn Sletten

Nyheter

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som fra Fylkesmannen i Innlandet har fått tilsendt prosjektregnskapet for prosjektet "Flom 2013" i Nord-Fron kommune.