Muriteigen er begeistra: - Verkar som om nokon har tenkt på distrikta

Ordføraren meiner distriktsvri på bilavgifter i rapport frå TØI er interessant.

Distriktstanke: - Gode signal, tykkjer ordførar Ole Tvete Muriteigen, om TØI sin rapport som skisserer ny ordning for avgifter i samband med bilhald.  Foto: Tor Larsen/arkiv

Nyheter

Ordførar i Sør-Fron, Ole Tvete Muriteigen (Sp) har lese om framlegget frå Transportøkonomisk institutt (TØI); «til mi store begeistring», som han uttrykkjer det.