Kommunen garanterer for Marienhø-bygging

Ringebu kommune har underskrive avtale om garanti for kjøp av leilegheit med Marienhø eiendom. Stenumgård bygg står klare til å setje i gang, etter at dei har kjøpt selskapet.

Utsikt: På denne tomta planlegg utbyggjar Marienhø eiendom AS fire leilegheiter.  Foto: Guro Vollen

Nyheter

Etter at Ringebu kommune vedtok eit prinsipp om å stille garantiar for leilegheitsbygging i kommunen, under visse vilkår, er utbyggar Marienhø eiendom AS, som nå er kjøpt opp av Stenumgård bygg AS,  ein av dei fyrste til å skrive under ei slik garantiavtale.