Her er noen av de store postene i forslaget til budsjett for Nord-Fron i 2020

Noen av postene er også inkludert som midler i økonomiplanperioden fra 2020 til 2023.

Nord-Fron kommune må blant annet bruke 16 millioner kroner for å redusere innlekking fra kloakkledningsnettet. 

Nyheter

Frya renseanlegg/Vinstra renseanlegg (omlegging til pumpestasjon):