302 millioner kraftkroner står på spill for kommunene i Gudbrandsdalen

Et kraftig og rungende nei fra hele Gudbrandsdalen til regjeringen.

Kommunestyrene fra dalen samlet seg om en felles høringsuttale mot forslaget til nytt system for beskatning av vannkraft. 

Nyheter

Det regjeringsoppnevnte Sanderud-utvalget har foreslått et nytt system for beskatning av vannkraften. I følge Landssammenslutningen for vasskraftkommuner (LVK) kan det medføre at gudbrandsdalkommunenes kraftinntekter på hele 302 millioner kroner, nå er satt i spill.