Anleggsbransjen skal verte meir miljøbevisste

Nå skal desse anleggsarbeidarane bli grønare: - Dette er eit kvalitetsstempel

Entreprenørfirmaet Åge Haverstad AS kan nå vise til at dei innfrir internasjonale krav til kvalitetsstyring, for å sikre gode løysingar til det beste for miljøet.

Miljøbevisste: Firmaet Åge Haverstad AS skal verte meir miljøbevisste. Det har fått på plass eit system som innfrir internasjonale krav til miljøstyring. – Eit kvalitetsstempel, meiner dagleg leiar Erling Myhre.  Foto: Privat

Nyheter

Det handlar om miljøtiltak, og det handlar om å etablere eit godt system for å kvalitetssikre at ein jobbar mot å bli betre på miljø. Åge Haverstad har fått eit såkalla ISO-sertifisering, som inneber at dei er sertifisert etter krava til Miljøstyring i den internasjonale standarden, samt etter krava i den internasjonale standarden for kvalitetsstyring.