Posten har lyst ut ny konkurranse for Post i butikk

Posten Norge har nettopp lyst ut ny konkurranse for Post i butikk. Den nåverande avtala går ut, men med moglegheit til forlenging i tre år til.

Eva Evjenth, postansvarleg post i butikk på Vinstra. Her frå den travle pakketida rett før jul.  Foto: Ane Vaet/arkiv

Nyheter

I følge pressesjef John Eckhoff i Posten Norge blir ingen av Post i butikk-avtalene i Midtdalen endra nå.