Planlegger asylmottak med plass til 150 beboere på Vinstra

Stiftelsen Sana skal delta i en anbudskonkurranse om drift av asylmottak i februar.

Stiftelsen Sana ønsker å etablere asylmottak på Per Gynt Lodge. De er nå i dialog med eier av stedet og Nord-Fron kommune om planene.   Foto: Tor Larsen/arkiv

Nyheter

I et brev til Nord-Fron kommune skriver anbudsansvarlig i Sana, Anders K. Folkvord, at de ønsker å informere om intensjon om etablering av asylmottak.