Fra Fylkesmannens pressekonferanse torsdag: Rigger kommuner og sykehus for pandemitoppen

Fylkesmannen i Innlandet holdt torsdag en pressekonferanse om hvordan kommunene og sykehuset Innlandet ruster seg til toppen av Covid-19-utbruddet.
Nyheter

Fylkesmannen hadde fokus på tre hovedoppgaver nå: Å begrense smitte, rigge for hjelp samt vise omsorg og omtanke.

Kommunene og sykehusene rigger seg for det som kommer. Alle som har bruk for øyeblikkelig hjelp skal få den hjelpa de trenger. Nå rigges sjukehusene og kommunene for å ha nok senger både til Covid-19-pasienter, men også de som trenger annen øyeblikkelig hjelp.

- Nå er ikke tida for usaklig kjeft i kommentarfeltene, sa fylkesmann Knut Storberget.

Fylkesmann i Innlandet, Knut Storberget  Foto: Fylkesmannen/pressebilde

Alle rigger seg til for toppen av pandemien, som er anslått til å komme en gang mellom mai og oktober. Dette er etter FHIs siste beregninger, med utgangspunkt i at hver smitta person smitter 1,3 andre.

Grove anslag

Effekten av igangsatte smitteverntiltak er en viktig faktor for når toppen inntreffer og hvor høy den blir, og dette vil ikke kunne vurderes før etter ytterligere et par uker med strenge tiltak

- Modellen gjør grove anslag for hvor stor kapasitet kommunene (og sykehuset) må planlegge for når pandemien er på topp.

Beregninger viser at cirka 130 -160 personer kan være innlagt på sykehus i Innlandet samtidig.

Samtidig ser vi at cirka 300-370 personer kan være alvorlige syke i kommunene på samme tid, med behov for pleie og omsorg.

Akkurat nå er fire pasienter til behandling på intensivavdeling ved Sykehuset Innlandet.

Annerledes tid

Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard sier at sykehusene nå rigger for toppen.

- Vi er i en annerledes tid. Vi vet ikke når toppen kommer. Men vi vet at dette vil vare en stund. Vi rigger for toppen, men vi har også fokus på at vi skal holde ut over tid, sa hun.

Det ble også nevnt i pressekonferansen at det er mangel på utstyr til å teste så mange som en kanskje ønsker. Både på utstyr som brukes til å ta prøver, og også på utstyr til testing.

Utfra FHI’sscenario vil ca. 160 000 innbyggere (42%) i Innlandet bli smittet totalt (cirka 1 år). Vel 50 000 (14%) har vært syke. Det antas at ca. 80% vil få bare milde symptomer.Vedtak om Mjøssykehus ved Mjøsbrua

I dag ble det gjort vedtak om at fagmiljøer og pasienttilbud skal samles i ett nytt sykehus, Mjøssykehuset ved Mjøsbrua.