På innsiden av Sykehuset Innlandet: – Det mest krevende er uvissheten

Tilværelsen for de ansatte ved sykehusene er snudd på hodet våren 2020.

– Det er viktig at alle vet at de får den akutte helsehjelpen de trenger, uavhengig av koronavirus, sier ambulansearbeiderne Anne Lene Brendløkken og Marius Skjolden. 

Nyheter

Koronaviruset har ført til omfattende tiltak i Sykehuset Innlandet for å legge til rette for en raskt økende sykdomsspredning i befolkningen.