1940 og 1945

Krigsvår og fredsvår

Maidagene 1940 og 1945 var spesielle på hver sin måte – sorg og glede.

Milorg: Her er Milorg Nord - Fron samlet utenfor Amundsen Hotel. Der var her hotelldirektør Christian Walther på Fefor tok på seg postlue og skremte en oppviglersk tysk kommandant. 

Nyheter

Det er 80 år siden invasjon og okkupasjon, og 75 år siden landet igjen fikk sjølstyre og fred.

For et par uker siden refererte vi til nye dokumenter sluppet av Arkivverket i det såkalte «vårslippet», Dokumenter som ikke bare fortellerom krigshandlinger, men også om hvordan samfunnet i den enkelte kommune i landet fungerte rett etter invasjonen. Ført i pennen av de enkelte herredsstyrene i 1941. Dermed fortalt av de som så og opplevde, men selvsagt pusset på og gjort «spiselig» for den tyske sensurmakta.

Vakt: Lokal milorgsoldat på vakt ved Vinstra stasjon. 

Fem år i fangenskap

Tatt som krigsfange på Tretten - les historien

Her er historien til en av de mange engelske soldatene som var med under kampene i Gudbrandsdalen i april 1940.


Rolig i Sør-Fron

Krigsmaskineriet trillet rimelig stille og rolig gjennom Sør-Fron kommune. Ingen krigshandlinger fant sted, utenom sprenging av bruer over Laugen utført av norske ingeniørsoldater. Men to av bygdas soldater ble drept i kamp for fedrelandet mot tyskerne. Etter at tyskerne hadde passert, skulle samfunnet tilbake i daglig rytme. På Sør-Fron kom postgangen i gang igjen den 14. mai. Lengre tid tok det med telefon til baksia av Harpefoss og borti Lia. Bruene var sprengt, og telefonledningene var lagt under bruene.

Kraftselskapet sørget for at Harpefoss-brua ble reparert forholdsvis raskt. Hundorpbrua ble ikke åpnet etter reparasjon før i mai 1941. I mellomtida var det laget en provisorisk hengebru mellom spennene som kunne brukes av gående og hester. På riksvegen gjennom bygda ble det også lagt asfaltdekke sommeren 1940.

Blendingspåbudet ble gjennomført på en hard og bestemt måte den første tida – strømmen til husstandene ble rett og slett kuttet klokken 20 på kvelden og fram til det lysnet.

Ruste: Lokale milorg-soldater samlet ved Brynsbakken i Ruste. 

Nye dokumenter fra Arkivverket

Krigsdagene i Ringebu og Fåvang

I vårslippene publiserer Arkivverket dokumenter og fotografier fra 2. verdenskrig i Digitalarkivet. I år la de ut dokumenter og fotografier særlig knyttet til datoene 9. april og 8. mai.


Trodde ost var såpe

Litt humor får vi også ta med. I boka «Krigsvåren 1940», forteller Trygve Bakke, som var med å gjemme unna ost fra ysteriet på Sør-Fron, at de måtte rømme unna før alt var kjørt bort. Minst et par billass med rauost var att. Tyskerne fikk tak i osten, men den norske ”rauosten” falt nok ikke i smak hos okkupantene.

For da ysteribestyreren senere klarte å få osten attende, var hele ostepartiet så å si urørt. Tyskerne hadde visst trodd at de brune rauostklumpene var såpe!

Krigsgraver: Fra Kvam kirkegard i maidagene 1940, og 13 krigsgraver med tyske soldater. 

Ny bok om kampene i Gudbrandsdalen i 1940: - De som så, hørte og opplevde har vært gull verdt

I slutten av april kommer en ny bok om andre verdenskrig. Boka «Kampene i Gudbrandsdalen 1940 – Minnesund, Gudbrandsdalen, Dombås, Åndalsnes».


Krangel om fòr i Ringebu

Ringebu ble i maidagen brukt som «skysstasjon» av tyske tropper på veg nordover. Fylkesskolen, Nord-Vekkom skole, Kommunelokalet og Frelsesarmelokalet ble brukt som nattekvarter for tyske tropper – 4 tusen mann og 1196 hester var det på det meste i Ringebu ei natt.

Tyskerne hentet fòr til disse hesten rundt omkring på gardene, og det var lite godt likt blant gardbrukerne – munnhuggeri og krangel oppsto med tyskerne, uten at det ble mer enn det – i alle fall heter det det i rapporten som nok er skrevet av en snill og lite konfliktfylt pennfører.

Styrtet: Dette tyske flyet styrtet ved Fagerli etter å ha blitt beskutt mellom Kvam og Otta. 

-Dette er min gave til den grenda jeg voks opp i, sier lokalhistoriker Odd Jan Skriubakken

Odd Jan Skriubakken har bokstavelig talt skapt nytt liv borti baksiun.


Skremte tysk kommandant

Fredsvåren var folk naturlig nok i bedre humør, og større mot kunne de også vise mot okkupasjonsmakta. Vi kan avslutte med ett eksempel på det ved å fortelle om en episode mellom Milorg og Wermacht på Vinstra den 9.mai 1940.

Milorg hadde hovedkvarter ved Amundsens hotell. Dit kom den tyske kommandanten fra sitt hovedkvarter på Vinstra hotell og tok til med å lage vanskeligheter for de lokale Milorg-folka.

Hotelldirektør på Fefor, Christian Walther, hadde utstyrt seg med ridebukse, ridestøvler, hansker og lua til landpostbud Paul Brenna. Postmerket hadde han fjerna. Han så riktig ut som en høyere offiser, og nå tok han en overlegen mine, og sa at Milorg hadde 1200 mann liggende oppe i åsen. Dette stoppa visstnok kjeften på kommandanten, som skulle ha visst at Milorg på Vinstra bare var 53 mann i alt.

Sundbrua: Brua over laugen ved søre Byre gard på Vinstra, ble både sprengt og bombet. Hardt gikk det også ut over låven ved siden av brua. 

Magnus Thorbjørn Lie (1907 - 1965)

Fotografsønnen fra Vinstra som ble marineflyver

Magnus Thorbjørn Lie, sønn av den kjente fotografen Hans H. Lie på Vinstra, var en av de siste norske flyverne som overga seg krigsvåren 1940, og den første som tok tyske flyoffiserer i arrest.