Vil sette av 78 millioner i koronafond: -Koronautbruddet har store konsekvenser for økonomien til Innlandet fylkeskommune

Fylkesrådmann Tron Bamrud foreslår å sette av 78,1 millioner kroner til et usikkerhetsfond for å dekke tap og utgifter knytta til koronapandemien.

Koronaveileder for kollektivtransporten sier at kun halvparten av passasjerkapasiteten kan benyttes i dagene og ukene fremover.  Foto: Stian Lysberg Solum/NTB Scanpix

Nyheter

Han mener det er stor usikkerhet knytta til både hvor langvarig krisen blir, og hvilken kompensasjon fylkeskommunen vil få fra staten resten av året.