Reakasjonar på beitedyr i fjellet, hevder dei angrip folk. Det får Borgny til å sjå raudt: - Det handlar om å respektere dyra

Kjøttfe er slept ut på beite i fjellet. Fleire er redde, blir det sagt. Borgny Sletten meiner det viktige er å vere forsiktig når ein møter på bølingar.

Engasjert gardbrukar, Borgny Sletten, håpar at god dialog hindrar ein usakleg debatt om beitedyr i fjellet.  Foto: Privat

Nyheter

På sosial medier at diskusjonen om dyr på beite i fjellet blussa opp, etter at Marius Berg skreiv eit innlegg på Facebook fredag. I innlegget hevdar han at dyr som går på Kvamsfjellet har gått til angrep, sjøl om folk har gått store omvegar.