Konsesjonssaken på Kvamsfjellet

Vurderer å kjøpe utmarksarealene som Tinde Utvikling AS ikke fikk konsesjon på

Gardbruker Odd Arne Myromslien er villig til å kjøpe opp de konsesjonsbelagte utmarksområdene på Kvamsfjellet.

Beiterettshaver: Gardbruker og grunneier på Kvamsfjellet, Odd Arne Myromslien, vurderer kjøp av konsesjonsbelagt utmark for å sikre framtidig beiterett på Kvamsfjellet. 

Det blir en helt annen takst på et område definert som beiteareal enn tomteareal for hyttebygging.

Beiterettshaver Odd Arne Myromslien
Nyheter

Myromslien er gardbruker og grunneier på Kvamsfjellet. Han gikk sterkt i mot vedtaket i Nord-Fron kommune som ga aksjeselskapet Tinde Utvikling AS konsesjon på 630 mål på Kvamsfjellet.