Liten koronaeffekt for småfenæringa: - Ren mat koster produsert i småskala, det må norske forbrukere ta innover seg

Det sier Knut Evensen, leder for Fåvang sau og geit og nyvalgt leder for Oppland sau og geit.

Knut Evensen, leder i Fåvang sau og geit, og i Oppland sau og geit, er optimistisk på vegne av næringa, tross alt..   Foto: Privat

Nyheter

Nye prognoser viser at norske bønder kan øke inntektene sine med 16,7 prosent i år. Økningen vil utgjøre 59 400 kroner per årsverk, viser prognosen til Budsjettnemnda for jordbruket. Jordbruket har hatt ei svak utvikling gjennom hele perioden fra 2015 til 2019. Landbruksdepartementet skriver i en pressemelding at inntektsveksten i stor grad skyldes koronasituasjonen. Dette mye på grunn av stopp i grensehandelen. Dermed kan deler av landbruket juble, mens andre er forsiktige optimister.