Frykter at større solcelleflater kan blende og forstyrre villreinen

Bruk av solcelle over større flater på fritidsboliger er blitt et tema i Nord-Fron kommune.

Hvor stor er en solcelleflate før den forstyrrer villreinen - det er spørsmålet i Nord-Fron.  Foto: Tor Larsen

Nyheter

Kommunen vedtar nå endringer av reguleringsbestemmelser i tråd med kommuneplanens arealdel for områder som involverer fritidsbebyggelse. For hytter i villreinområder er det særlig bruk av solcelletak som nå vurderes opp mot villreinhensyn. I Nord-Fron gjelder dette spesielt fjellområdene Sødorpfjellet og Kvamsfjellet. Temaet er kommet opp i forbindelse med etableringen av 23 nye hyttetomter på Midtstulen hyttefelt på Sødorpfjellet.