Mangler 150 tusen for å få kjøpt Sinclairsamlingen – håper på spleise-bidrag fra lokale bedrifter

Pengeinnsamlingen for å få kjøpt Sinclairsamlingen, er ennå ikke i mål.

Denne stridsøksa er bare en av mange unike gjenstander i Sinclairsamlinga på Kvam.  Foto: Tor Larsen

Nyheter

- Vi mangler rundt 150 tusen kroner for å kunne ha nok penger til å betale den avtalte pris på Sinclairsamlingen, forteller Lars Tungen.