Borgny og Bredo ber inn til låvekonsert heime: - Om det blir overskot, skal det gå til Sulheim

Borgny Sletten og Bredo Hvattum på Lysåker i Sødorp, trur det kan bli plass til omtrent hundre på låven, når dei får besøk av Sol i skuggeskog på nyrigga scene.

- Vi trur det kan bli fint plass til hundre her, med plassering av husstandsmedlemmar saman, seier Bredo Hvattum og Borgny Sletten, som er i ferd med å stelle i stand konsertlokale av låven.  Foto: Guro Vollen

Nyheter

Bredo er i ferd med å feste opp forbuntane på veggen, og Borgny festar solsikker innimellom.