Får bruke motorbåt til kultiveringstiltak på Hersjøene i Skåbu

Espedalen Bygdealmenning har fått grønt lys til å gjennomføre tiltak på Hersjøene i Langsua Nasjonalpark.

Siken har etablert seg i Hersjøene i Skåbu, og det kreves utfisking for å holde ørretbestanden oppe.  Foto: Inatur

Nyheter

Tiltak i Langsua Nasjonalpark må godkjennes av nasjonalparkstyret. Nasjonalparkstyret har nå gitt tillatelse til spesifikke tiltak. Tillatelsen gjelder til og med 2023.