Etter 35 år i forsvaret var tida inne for å byte beite: - Eg gjekk ikkje inn i denne jobben fordi eg trudde det ville vera lett

Det er alltid nokon i flokken som passar på. Rune Fromreide Sommer tykkjer han har hatt eit godt, men spesielt fyrste år, som rådmann i Sør-Fron. Og han har evne til avkopling i heile spennet mellom tysk industrimetall og norske folke- tonar.

I flokken: – Sjå utover her; sjølv om eg er i overkant interessert i natur og historie, eg trur da dei fleste tykkjer dette er vakkert? Korleis kan vi få fram alt det bra som skjer her, spør rådmann Rune Fromreide Sommer.   Foto: Guro Vollen

Nyheter

Kultur, historie, musikk og kunst er interesser Sommer dyrkar. Og skulpturstoppet midt i kulturlandskapet, midt i Sør-Frons-bygda, har vorte ein pauseknapp i tilværet som rådmann. Flokk av Gitte Dæhlin har kvalitetar rådmannen gjerne deler.