Midstulen hytteområde ute på høring

Beitenæringen sier nei, men fylkesmannen sier ja til 24 nye hyttetomter på Sødorpfjellet

Høringsrunden for detaljreguleringsplan for Midtstulen hytteområde viser stor avstand lokalt og sentralt.

Her, på øversida av Peer Gynt Seterveg på Sødorpfjellet, detaljreguleres 24 hyttetomter i Midstulen hytteområde. 

Nyheter

Beitenæringen i det lokale landbruket går i mot utbyggingen, men fylkesmann og fylkeskommunen har få innsigelser på etablering og utbygging av hyttefeltet.