Velbekomne til Fårikålens dag: - Utmarka er vårt spiskammers

Knut Evensen, leder i Oppland sau og geit, framsnakker fårikålens dag og mener utmarka er vårt spiskammers i dette leserinnlegget.

Fårikålens dag: Oppland sau og geit har godt over 1200 medlemer. Arkivfoto: Guro Vollen. 

Nyheter

I disse dager er det meste av sauen hjemme fra sine sommerbeiter som består av fjell, vidde og skog. I «gamle Oppland» som sogner til medlemsmassen til Oppland Sau og Geit har nærmere 250 000 sau og 4000 geiter vært ute for å pleie utmarka, høste gras, urter og annen føde for å brødfø sin del av verden, og dermed bidra til at den norske forbrukeren får tilgang på rene norske produkter av sau og geit som er opphavet til lam og kje.

Torsdag 24. september var årets «fårikålens dag», og da vil vi som produsenter av sau og lam oppfordre deg som forbruker til å bruke denne dagen og mange andre for øvrig til å ete et godt norsk måltid med sau/lam, norsk hodekål og norske poteter. Noe annet trenger du faktisk ikke om du velger å se bort fra pepper, salt og vann.

Hvorfor skal akkurat du spise fårikål og annen norsk mat? Jo, den er kortreist tross vårt langstrakte land, den er dyrket under gode og kontrollerte former og vårt kjøtt er basert på utmarka og hva den har å tilby. Kvaliteten på beitet avhenger av vær og vind, så produktet blir hva naturen gir, men all med våre strenge krav til både kvalitet og opphav så kan du være trygg på at det du har på din tallerken oppfyller våre krav og dine forventninger. Utmarka er vårt spiskammers.

Bare i vår nevnte region høster vi som småfenæring nærmere 3 200 000 kg fra de slippes på fjellbeite til de kommer trygt hjem. Og det er bare lammene. Søyene er også med og sørger for melk til sine avkom og fôr til egen kropp. Her snakker vi om ressurser som vi bare kan utnytte via vår egen drøvtyggere som sauen er. I tillegg kommer 4000 geit som tar opp tilsvarende, og som gir oss både kjøtt, melk og ost.

Her snakker vi om bærekraftig produksjon. Ingen andre næringer lever av naturen slik som vi i beitenæringen. Vi tar vare på utmarka, og gir tilbake mat til den allmenne norske forbruker. Ikke alle er så heldig stilt som vi i Norge, så verdsett maten, spis deg god og passe mett.

Medlemmene i Oppland Sau & Geit som er organisasjonen for småfeholdere i Oppland har godt over 1200 medlemmer av de nærmere 1400 besetningene som finnes i Oppland. Takket være et godt miljø i næringen er det lys i alle disse fjøsene, og liv i mang ei grend. Hver besetning har om lag 80 søyer i snitt, så vi driver en småskala og bærekraftig landbruk globalt sett.

Ha en god fårikålens dag.