Dølen før i tida

Skåbu sentrum ble bygd opp omkring et samvirkelag og et høifjellshotell

Kvikne sitt sentrum kom opp omkring Tøftebua og kirka - Skåbu sentrum omkring Kampesæter og samvirkelaget.

Sentrum: Slik så det ut inn mot skåbu sentrum i 1929. To etasjers bygget nærmest er det første nybygget til Skåbu Samvirkelag. (Foto: Lånt av Målfrid Plassen) 

Nyheter

Dette kan lett tolkes ut i fra å lese historia omkring hvordan samvirkelaget i Skåbu voks fram til å bli både butikk og stort transportselskap. Dette medførte gjentatte utbygginger og ombygginger opp i gjennom åra fra starten på 20-tallet og framover.