Måtte henlegge varslingssak – fikk ikke konkrete opplysninger fra varsler

Saken omkring varsling om brudd på etiske retningslinjer i Nord-Fron, stoppet opp. Grunnen er at varsleren som kom med påstanden, ikke ville uttale seg konkret omkring hva det gjaldt.

Store innsparinger: Nord-Fron kommune må foreta innsparinger på 16 millioner de neste fire årene. 

Nyheter

Leder av kontrollutvalget i Nord-Fron, Mathias Kjæstad, måtte konstatere at han ikke hadde noe konkret å ta tak i fra varsleren som omhandlet brudd på kommunens etiske retningslinjer.