Linda tek med jobben til fjells: Heimekontor på hytta fristar fleire

Når alternativet likevel er heimekontor, tykkjer Linda Mayrete og Lasse Vold det er utruleg godt å vera på hytta på Venabygdsfjellet. Engelsksetteren Troya elskar heimekontor uansett, anten det er på hytta eller heime.
Nyheter

Bustadsadressa er Oslo til vanleg, og både Linda Vold og mannen Lasse har hatt heimekontor lange. Lasse sidan mars i fjor, Linda frå oktober. Da er det ekstra godt å ta med seg jobben til hytteparadiset på Kjørkjegardsfjellet, der ein kan gå ein tur i lunsjen og få luft og sol.