Arbeidsledigheten øker i Midtdalen – anleggsbransjen savner flere offentlige anbud

Fra november til februar har ledigheten i midtdalskommunene økt betraktelig.

Ledighetene i de tre midtdalskommunen har økt med nærmere 400 personer de tre siste månedene. 

Nyheter

Det viser tall fra NAV som er utarbeidet sammen med Midt-Gudbrandsdal Næringsforening. Tallene viser antall ledige og delvis ledige per. november 2020 og per 1. februar 2021.