Oppland Sp krever nytt sjukehus på Moelv: - Dersom hovedsykehuset etableres et annet sted, faller støtten bort

Sjukehusstruktur, lokalisering og et helthetlig tilbud, er stikkord på Oppland Senterparti sitt fylkesårsmøte.

Leder i Oppland Sp, Kjersti Bjørnstad, er fornøyd med at partiet kunne enes om en felles uttale., sjøl om det er ulike meninger innad i partiet.   Foto: Privat

Nyheter

Et samla årsmøte kunne samles om en felles uttale om sjukehustilbudet, noe leder for Oppland Sp, Kjersti Bjørnstad, var fornøyd med.