Gammelt råk blir ny gang- og sykkelveg til Øvre Vinstra

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har gitt Nord-Fron kommune en solid pengestøtte.

Leder av Nord-Fron kommunens trafikksikkerhetsutvalg, Jo Stormyrbakken, i råket som går fra boligfeltet i Øvre Vinstra - nå blir dette råket ombygd til gang- og sykkelveg med lys.  Foto: Tor Larsen

Nyheter

Totalt så fordelte FTU en pott på åtte millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak i 20 kommuner. Nord-Fron kommune ble tilgodesett med 650 tusen kroner. Ingen av de andre midtdalskommunene fikk midler ved denne tildelingen.