På to år har skoleelever ryddet tonnevis med søppel

Ryddeaksjonene langs Gudbrandsdalslaugen kan måles i mange tonn.

Opprydningsarbeidet ble gjennomført ved at alle skoler, lag og foreninger utførte sine ryddeaksjoner i sine utvalgte områder i september i 2019 og 2020.  Foto: Guro Vollen

Nyheter

Gjennom de to årene ryddeaksjonene langs Laugen har pågått er det samlet inn hele 25 tonn med søppel. Resultatene fra aksjonen i 2019 viste at en stor andel plastavfall stammer fra private husholdninger, men det var heller ikke mangel på mer tungtveiende søppel som bildekk, rør, store plastflak av rundballer, rundballer med mere.