Barhaug skule arrangerte eiget 17. maitog

Ein planlagt natursti ved Barhaug, førte både til tog, pølsefest og kaker rett før 17. mai.
Nyheter

Det heile starta med at 17. mai-komiteen ved skulen kom med eit forslag om å lage ein natursti som ein aktivitet i førekant av 17. mai.