Rådmannen forklarer:

Setter av én million kroner årlig til digitalisering: - Både framtidsretta og bærekraftig

Sør-Fron kommune har valgt å sette av én million kroner per år de neste tre årene til en digitaliseringsstrategi. Her kan du lese hva dette innebærer:

Rådmann Rune Fromreide Sommer forklarer punktvis målene med digitaliseringsstrategien.  Foto: Guro Vollen

Nyheter

Strategien finansieres ved hjelp av disposisjonsfond. Rådmann i Sør-Fron kommune Rune Fromreide Sommer forteller at det sannsynligvis vil bli satt av midler i flere år fremover, og at dette er en start.