Effektiviserer jakta på villsvin -stortinget vedtok lovendring i viltloven

Lovendring medfører at det blir tillatt med bruk av kunstig lys under villsvinjakta.

Nina Haugen og Per Marius Melby møtte på villsvin ved Ensby i Øyer i november i fjor.  Foto: Nina Haugen

Nyheter

Stortinget vedtok lovendringen i viltloven mandag 7.juni etter forslag fra Landbruks- og matdepartementet. Lovendringen åpner for utvidet bruk av kunstig lys, herunder nattoptikk, ved jakt på villsvin.


Nina og Per Marius kom nært på villsvina: - Vi skjønte at her er det viktig å få mobilisert

Nina Haugen og Per Marius Melby fikk forrige lørdag en opplevelse de sent vil glemme.


Fare for afrikansk svinepest

Regjeringen har et mål om færrest mulig villsvin spredt over et minst mulig område. Villsvin bidrar til spredning av afrikansk svinepest i Europa. Et eventuelt utbrudd av afrikansk svinepest i Norge vil ha store samfunnsmessige konsekvenser. Lovforslaget som Stortinget i dag har vedtatt vil redusere risikoen for spredning av afrikansk svinepest i Norge, og ha stor betydning for svinenæringa som et forebyggende tiltak. Færre villsvin vil bidra til å redusere skader på jordbruksareal, og redusere risikoen for trafikkpåkjørsler, heter det i en pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet.

– Villsvin er i hovedsak nattaktive. Utvidet bruk av kunstig lys vil derfor legge til rette for en mer effektiv jakt på villsvin og en raskere bestandsreduksjon, sier landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad.


Vurderer ekstraordinær jakt på hjort i Vinstradalen

Store mengder med hjort tvinger frem ekstra uttak av hjort i Vinstradalen oppover mot Skåbu.


Åpent terreng eller ved åteplass

Utgangspunktet i viltloven er at bruk av kunstig lys i jaktøyemed er forbudt, med mindre det er gitt særskilt unntak for slik bruk. Endringen av viltloven § 20 går i hovedsak ut på at alle former for kunstig lys – også nattoptikk, kan benyttes ved jakt på villsvin. I tillegg innebærer lovendringen at det åpnes for bruk av kunstig lys ved ettersøk av påskutt villsvin tilsvarende som for ettersøk av påskutt hjortevilt.

Lovendringen inneholder visse begrensninger knyttet til bruken. Bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin forutsetter at jakten foregår i åpent terreng eller ved åteplass.