Vil investere sammen med Norske Skog i sponplatefabrikken på Kvam

Arbeiderpartiet lanserte vekstplan for Innlandet og presiserer satsing på den nedlagte sponplatefabrikken i Kvam.

Fra Norske Skog sin befaring ved den nedlagte sponplatefabrikken i Kvam i april.  Foto: Jonas Ulset

Nyheter

Arbeiderpartiets "Vekstplan for Innlandet" inneholder ti satsingspunkt. Ett av dem er skog- og trenæring, der de presiserer at de vil gi støtte til Norske Skog sitt initiativ til ny aktivitet ved den nedlagte sponplatefabrikken i Kvam.