Fire personar har søkt på prosjektstilling som barne- og familierettleiar - sjå kven her!

I alt fire kvinner leverte sin søknad og ønskjar den 60 prosent prosjektstillinga.

Ringebu helsestasjon på Fåvang.  Foto: Jonas Oden Ulset

Nyheter

Stillinga som barne- og familierettleiar ved Ringebu helsestasjon på Fåvang varar frå 1. august 2021 til 1. august 2022 med moglegheit til forlengelse.