Nå kan du snart låne bøker fra denne telefonkiosken: - Stas å ha ansvar for dette kulturminnet

I løpet av fredagen skal den gamle telefonkiosken på Vinstra stasjon pusses opp og gjøres om til en lesekiosk.

Kulturminne: Kenneth Murray og Tom Rune Jensen i full gang med å pusse opp telefonkiosken.  Foto: Jonas Oden Ulset

Nyheter

Lesekiosk er et nasjonalt litteraturformidlingsprosjekt i regi av Foreningen !les støtta av Sparebankstiftelsen DNB. Prosjektet består av å fylle 100 vernede telefonkiosker med bøker for å gjøre litteratur og gode leseopplevelser lett tilgjengelig. Dette skriver Foreingen !les på sin hjemmesde.